VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

My - spoločnosť 4TRONYX Entertainment GmbH – vás s potešením vítame na stránkach youniik.com. Napriek starostlivej kontrole obsahu stránky nemôžeme niesť zodpovednosť za odkazové linky, ktoré vás navigujú na externé stránky.
Počas návštevy našej web stránky je pre nás veľmi dôležité zabezpečenie plnej ochrany vašich osobných údajov počas ich zberu, spracovania a použitia. Vaše údaje sú chránené v zmysle požiadaviek zákona uvedených nižšie. Získané údaje sú určené na zadanie a spracovanie vašej objednávky.


1. Zber a spracovanie dát

Každá návšteva našich webových stránok a každé vyhľadávanie súborov na našich stránkach sú zaznamenávané pre naše vnútorné potreby a štatistické účely. Evidujeme názov dostupných údajov, dátum a čas prihlásenia, množstvo prenesených dát, informácie o úspešnom vyhľadávaní, webový prehliadač a informácie o doméne. Tiež zaznamenávame IP adresu prihláseného PC.
Komplexnejšie zhromažďovanie osobných údajov sa vykonáva len ak sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad v rámci žiadosti alebo registrácie.
V prípade, že sa zaregistujete k zasielaniu noviniek, vaša e-mailová adresa bude zaznamenaná a používaná pre reklamné účely, kým sa neodhlásite. Opätovné prihlásenie je možné kedykoľvek.


2. Použitie a sprístupnenie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje používame len na odpovede na vaše otázky, na spracovanie vašej objednávky a technickú administráciu.
Vaše osobné údaje budú sprístupnené tretej strane len v prípade, že je to absolútne nevyhnutné pri odovzdaní detailov objednávky dodávateľovi na spracovanie, ak je to potrebné pri konečnom spracovaní objednávky alebo po vašom predchádzajúcom súhlase. Chceme zdôrazniť, že tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek v budúcnosti odvolať.
Vaše uložené osobné údaje budú okamžite vymazané v prípade, ak odvoláte svoj súhlas s uchovávaním údajov, alebo ak údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli uchovávané, alebo v prípade, že ich uchovávanie nie je v súlade so zákonom resp. z iných právnych dôvodov.


3. Použitie cookies

V niektorých častiach našej stránky používame tzv. cookies, ktoré zjednodušujú naše služby, aby boli efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú alfanumerické údaje umiestnené vo vašom počítači a vo vašom prehliadači. Väčšina cookies bude vymazaná po návšteve našich webových stránok. Cookies môžete vypnúť kedykoľvk pomocou menu nastavenia vášho prehliadača. Okrem toho môžete váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby vás upozornil na ukladanie cookies.


4. Pomocné analytické nástroje webových stránok

Táto stránka používa Google Analytics, Web Analytics, služby poskytované spoločnosťou Google Inc ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú alfanumerické údaje umiestnené vo vašom počítači a vo vašom prehliadači a umožňujú analýzu používania stránok. Informácie získané prostredníctvom cookies o používaní tejto stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a uchovávajú na serveri Google v USA. Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky a vytváranie reportov o aktivite na internetových stránkach pre činnosť prevádzkovateľov internetových stránok a na poskytovanie iných údajov o využití webových stránok a internetových služieb. Google poskytne tieto informácie tretím stranám, pokiaľ to neobmedzuje zákon alebo tretej osobe pre výlučné spracovanie týchto údajov v zastúpení spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má Google k dispozícii. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača. V takom prípade však chceme upozorniť, že niektoré funkcie týchto stránok nebudú funkčné. Používaním tejto stránky potvrdzujete svoj súhlas so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google spôsobom opísaným vyššie a pre vyššie uvedené účely.


5. Právo na informácie

Podľa spolkového zákona na ochranu dát máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených údajoch a právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.
Na základe písomnej žiadosti vás budeme bezodkladne informovať o osobných údajoch, ktoré uchovávame.


6. Bezpečnosť údajov

S využitím všetkých technických a organizačných možností sa postaráme o bezpečné uloženie vašich osobných údajov tak, aby k nim nemali prístup tretie strany. Chceme však zdôrazniť, že kompletné zabezpečenie dát nie je možné zaručiť, pokiaľ komunikácia prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. Pre dôverné informácie preto odporúčame zasielať tieto tradičnou poštou.


7. Odvolanie súhlasu

Nižšie uvedený súhlas ste výslovne udelili. Chceme vás upozorniť, že tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Doslovné znenie vášho súhlasu je nasledové:

Áno, chcem dostávať informácie o novinkách YOUNiiK Newsletter (súhlas je možné kedykoľvek odvolať).


8. Kontaktná adresa

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím, obráťte písomne na adresu:

4TRONYX Entertainment GmbH
Friedbert Frey
- Riaditeľ -
Robert-Koch-Straße 50
D - 55129 Mainz
Nemecko